naslovna_strana_zbornika_page-0001.jpg

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ (COR)

CILJEVI RADA CENTRA ZA ODRŽIVI RAZVOJ SU ISKAZANI U STATUTU I ODNOSE SE KAKO NA EDUKATIVNE TAKO I NA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI.

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ U SVOM RADU SARAĐUJE SA VEĆIM BROJEM ORGANIZACIJA I USTANOVA IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA KAKO BI OSTVARIO CILJEVE RADI KOJIH JE OSNOVAN.

Institut primenjenih nauka Beograd i Centar za održivi razvoj Beograd sa Visokom školom za menadžment i ekonomiju Kragujevac i Univerzitetom za poslovne studije Banja luka organizuje XVI Međunarodni simpozijum "Tranzicija u 21. veku " na Paliću u periodu od 21. do 22.10.2023 godine. Prijave radova možete poslati na e-mail: ipnbgd@gmail.com tel.+381605890985. Kotizacija za učešće je 12 hiljada dinara se placa na racun Centra za odrzivi razvoj Beograd na osnovu predracuna, radovi se pripremaju u skladu sa uputstvom. Radovi ce biti stampani u tematskom zborniku. 

The contents of the Thematic Proceedings of the category (M14) Kragujevac april 2023. at the FOLLOWING LINK.

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ REALIZOVAO JE PROJEKAT POD NAZIVOM "Mogućnost transfera znanja iz knjigovodstva polјoprivrednim gazdinstvima opštine Bojnik" u periodu maj – oktobar 2022. godine koji je sufinansiran sredstvima budžeta Republike Srbije, po osnovu Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti polјoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini i Ugovora o sufinansiranju projekta zaklјučenog sa Ministarstvom polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pod brojem: 400-00- 00010/53/ 2022-02 od 26.12.2022. godine.
 


Powered by WebExpress