naslovna_strana_zbornika_page-0001.jpg

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ (COR)

CILJEVI RADA CENTRA ZA ODRŽIVI RAZVOJ SU ISKAZANI U STATUTU I ODNOSE SE KAKO NA EDUKATIVNE TAKO I NA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI.

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ U SVOM RADU SARAĐUJE SA VEĆIM BROJEM ORGANIZACIJA I USTANOVA IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA KAKO BI OSTVARIO CILJEVE RADI KOJIH JE OSNOVAN.

Institut primenjenih nauka Beograd i Centar za održivi razvoj Beograd sa Visokom školom strukovnih studija "Biznis" Niš i Univerzitetom za poslovne studije Banja luka organizuje Simpozijum održivost privredog razvoja u periodu od 24-25.05.2024. godine u Beogradu. Prijave radova možete poslati na e-mail: ipnbgd@gmail.com tel.+381605890985. Kotizacija za učešće je 15 hiljada dinara se i placa se na racun Centra za odrzivi razvoj Beograd na osnovu predracuna, radovi se pripremaju u skladu sa uputstvom. Radovi ce biti stampani u tematskom zborniku.  

CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ REALIZOVAO JE PROJEKAT POD NAZIVOM "Mogućnost transfera znanja iz knjigovodstva polјoprivrednim gazdinstvima opštine Bojnik" u periodu maj – oktobar 2022. godine koji je sufinansiran sredstvima budžeta Republike Srbije, po osnovu Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti polјoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini i Ugovora o sufinansiranju projekta zaklјučenog sa Ministarstvom polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pod brojem: 400-00- 00010/53/ 2022-02 od 26.12.2022. godine.
 


Powered by WebExpress